D-gradnja

Ograda na potpornim zidovima RKT groblja na Dubovcu – Nemčićeva ulica, Karlovac

Izgradnja