D-gradnja

Izvedba toplinske ovojnice na OŠ „Dubovac“, Karlovac

Izgradnja