Izvedba toplinske ovojnice na OŠ „Dubovac“, Karlovac